OPA BYTOM Sp z o.o.

Strzelców Bytomskich 65
41-902 Bytom
KRS: 0000456918
NIP: 6263011783
REGON: 243225825

OPA BYTOM

Działalność naszej firmy obejmuje: badania i pomiary urządzeń elektrycznych i energetycznych, badania maszyn wyciągowych oraz urządzeń szybowych, badania układów napędowych, badania stacji wysokiego napięcia oraz lokalizacje uszkodzeń sieci kablowych.

Zatrudniamy wykwalifikowanych  pracowników, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie z zakresu proponowanych przez nas badań i pomiarów. Gwarantujemy wysoki standard i fachowość świadczonych usług. Mamy pracowników posiadających uprawnienia elektryczne i certyfikaty UDT. Wysoko wyspecjalizowane komórki techniczne świadczą szeroki wachlarz usług i zapewniają kompleksową obsługę na najwyższym poziomie merytorycznym.

Posiadamy nadane decyzją Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uprawnienia rzeczoznawcy do spraw ruchu zakładu górniczego.

Gwarantujemy wykonanie usług w oparciu o międzynarodowy standard jakości zgodny z PN-ISO 9001.