OPA BYTOM Sp z o.o.

Strzelców Bytomskich 65
41-902 Bytom
KRS: 0000456918
NIP: 6263011783
REGON: 243225825

Badania zabezpieczeń i urządzeń elektroenergetycznych

 
Badania odbiorcze i eksploatacyjne zabezpieczeń sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia:

 • Badanie zabezpieczeń napięciowych;
 • Badanie zabezpieczeń prądowych;
 • Badanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych;
 • Badanie zabezpieczeń odległościowych;
 • Badanie zabezpieczeń upływowych;
 • Badanie układów rozliczenia energii;
 • Badanie układów SPZ, SZR itp.

Badania odbiorcze i eksploatacyjne urządzeń i aparatury rozdzielczej wysokiego, średniego i niskiego napięcia:

 • Badanie aparatury łączeniowej (wyłączników, rozłączników, odłączników itd.);
 • Badanie baterii akumulatorów i prostowników stacyjnych;
 • Badanie i montaż baterii kondensatorów;
 • Badanie transformatorów oraz badanie przełączników zaczepów;
 • Badanie maszyn wirujących.

Badania ochrony przeciwporażeniowej i instalacji odgromowych:

 • Pomiary impedancji pętli zwarcia;
 • Pomiar rezystancji izolacji;
 • Badanie wyłączników różnicowoprądowych;
 • Pomiary napięć rażenia (dotykowych i krokowych);
 • Pomiary oraz obliczenia prądów ziemnozwarciowych;
 • Pomiary instalacji odgromowej.

Badania stacji prostownikowych oraz urządzeń trakcji elektrycznej:

 • Badanie wyłączników trakcyjnych typu WSPS;
 • Badanie automatycznych przewoźnych stacji prostownikowych APSPa i APST;
 • Badanie zabezpieczeń różniczkujących RZT;
 • Badanie zabezpieczeń TWZ w lokomotywach dołowych;
 • Badanie baterii akumulatorowych w lokomotywach;
 • Badanie prędkościomierzy w lokomotywach dołowych;
 • Pomiary rezystancji uziemień ochronnych stacji prostownikowych;
 • Pomiar prądu zwarcia w stacji APSPa/APST w układzie rzeczywistym.

Badania i odbiory techniczne urządzeń budowy przeciwwybuchowej:

 • Badanie ognioszczelnych stacji transformatorowych;
 • Badanie ognioszczelnych pól rozdzielczych;
 • Badanie skrzyń aparaturowych kombajnów chodnikowych i ścianowych;
 • Badanie przemienników częstotliwości;
 • Badanie wyłączników manewrowych;
 • Badanie zespołów transformatorowych;
 • Badanie silników elektrycznych;
 • Badanie osprzętu;
 • Badanie pomp przodkowych;
 • Badanie wiertarek elektrycznych;
 • Badanie opraw oświetleniowych;
 • Badanie lokomotyw akumulatorowych;
 • Badanie skrzyń baterii akumulatorowych w lokomotywach akumulatorowych;
 • Badanie wentylatorów;
 • Badanie sprężarek;
 • Badanie kołowrotów

Obliczenia i badania specjalistyczne:

 • Diagnostyka rozdzielnic metodą nieinwazyjną (badania wyładowań niezupełnych, badania termowizyjne);
 • Diagnostyka transformatorów;
 • Diagnostyka maszyn wirujących;
 • Diagnostyka układów elektroizolacyjnych;
 • Badanie natężenia oświetlenia elektrycznego;
 • Badanie elektronarzędzi;
 • Rejestracja i analiza parametrów sieci zasilającej;
 • Doradztwo techniczne;
 • Obliczenia parametrów sieci elektroenergetycznych.