OPA BYTOM Sp z o.o.

Strzelców Bytomskich 65
41-902 Bytom
KRS: 0000456918
NIP: 6263011783
REGON: 243225825

Pomiary elektrowni wiatrowych

 
Zakres:

 • Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej do 1kV.
 • Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej powyżej 1kV (pomiar uziemień, pomiar napięć rażenia).
 • Badanie transformatora SN/nn.
 • Badanie rozdzielnicy SN.
 • Badanie linii kablowej SN (próba napięciowa VLF, rezystancja izolacji, fazowanie, ciągłość,
 • próba szczelności powłoki zewnętrznej).
 • Badanie instalacji odgromowej (metryka).
 • Testy, pomiary oświetlenia w turbinach.
 • Pomiar tgδ.
 • Lokalizacja uszkodzeń kabli.
 • Pomiar ciągłości przewodu ochronnego podłączonego do rozdzielni oraz pomiar ciągłości przewodu wyrównującego potencjał.